A hatályos ÁSZF

A blue mobile mobil rádiótelefon szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek. (Előfizetői szolgáltatások meghatározása, az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, díjszabás, díjfizetés és elmulasztásának következményei, ügyfélszolgálatok elérhetősége, minőségi célértékek, az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte és megszűnése, hibabejelentő elérhetősége, előfizetői panaszok és bejelentések intézése, a szolgáltató általi adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, számhordozás szabályai stb.).

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2017. április 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a blue mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (EHT.) 132. §(6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2017. május 1-től hatályos változások
Az előre fizetett szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban módosulnak a blue mobile szerződéskötési feltételei. blue mobile ÁSZF Törzszsöveg 2.6.13; 12.2. pont
2017. május 1-től hatályos új változások
Bevezetésre kerül a blue Move World csomag. blue mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 6.2 pont
Kivezetésre került a blue Move World S, korábban akciós jelleggel bevezetett roaming csomag. blue mobile ÁSZF 7. melléklet
2017. június 1-től hatályos új változások
Az EU Roaming szabályozással (hatályos 531/2012. EU rendelet,2016/2286. EU rendelet) összefüggő változások: EU roaming többletdíjak eltörlése, EU roaming helyzetben történő hívásfogadás díjmentes, az ÁSZF-ben meghatározásra kerülnek a rendeltetésszerű és a méltányos használatra vonatkozó feltételek. blue mobile ÁSZF 2. melléklet (Díjszabás) 6. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH-rendelet.

2017. június 1-től hatályba lépő ÁSZF

További mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

További dokumentumok

ÁSZF-archívum

Az Európai Unión kívül alkalmazott aktuális roaming díjainkról a roaming zóna besorolás alapján a Díjszabásból tájékozódhat.

További roaming adat díjcsomagjainkról a Díjszabásból tájékozódhat.