A hatályos ÁSZF

A blue mobile mobil rádiótelefon szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek. (Előfizetői szolgáltatások meghatározása, az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, díjszabás, díjfizetés és elmulasztásának következményei, ügyfélszolgálatok elérhetősége, minőségi célértékek, az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte és megszűnése, hibabejelentő elérhetősége, előfizetői panaszok és bejelentések intézése, a szolgáltató általi adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, számhordozás szabályai stb.).

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2018. március 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a blue mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (EHT.) 132. §(6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2018. március 1-től hatályos új változások
A blue net S, blue net M és a blue net L adatdíjcsomagok lezárásra kerülnek. A blue net S, blue net M és blue net L szolgáltatásainkat használó ügyfeleink szolgáltatás megújulása (adategyenleg aktiválása az előfizetésen és az időszaki díj levonása) utolsó alkalommal 2018. február havi fordulónapon lesz. Ezt követően a 2018. március havi fordulónapon a szolgáltatás már nem újul meg, használata megszűnik. A 2018. március 1. előtt aktivált, vagy automatikusan megújult szolgáltatás esetén az azzal együtt jóváírt adategyenleg az aktiválás/megújulás időpontjától számított 30 napig még felhasználható. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet, 2.1.3.1. és 2.1.3.5 pontok
2018. március 1-től hatályos új változások
Bekerül a díjszabásba a Banktel Kommunikációs Zrt. 1449 díjmentesen hívható új rövidszáma. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díszabás) 4. pont
2018. április 1-től hatályos új változások
Törlésre kerülnek a díjszabásból a következő fogadott emeltdíjas SMS rövidszámok: 165165, 169169. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díszabás) 3.3.3. pont
A blue mobile ÁSZF-ből kivezetésre kerülnek a korábban lezárt blue net S, M, L adatdícsomagok. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet , 2.1.3.4. és 2.1.3.5 pontok

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH-rendelet.


2018. április 1-től hatályba lépő ÁSZF

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok