A hatályos ÁSZF

A blue mobile mobil rádiótelefon szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek. (Előfizetői szolgáltatások meghatározása, az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, díjszabás, díjfizetés és elmulasztásának következményei, ügyfélszolgálatok elérhetősége, minőségi célértékek, az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte és megszűnése, hibabejelentő elérhetősége, előfizetői panaszok és bejelentések intézése, a szolgáltató általi adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, számhordozás szabályai stb.).

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2018. augusztus 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a blue mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (EHT.) 132. §(6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2018. augusztus 1-től hatályos változások
Bekerülnek a díjszabásba az alábbi rövidszámok:
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1819-es rövidszáma - díjmentes
- az Őrzött betegszállítás (OMSZ)1824-es rövidszáma - vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott
- a Gelka Hirtech Kft 1246-os rövidszáma - vezetékes hálózatba irányuló hívás
- Kapulan Kft 1222-es rövidszáma - vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott
blue mobile ÁSZF Törzsszöveg 1.9.18. pont
2018. szeptember 1-től hatályos változások
Módosításra kerül a 06 90/985 (900-999) emeltdíjas perc alapú hangszolgáltatás percdíja, mely a jelenlegi bruttó 485 Ft/perc (nettó 381,89 Ft/perc) díjról bruttó 508 Ft/perc (nettó 400 Ft/perc) díjazásúra változik, az emelkedés mértéke bruttó 23 Ft. blue mobile ÁSZF 2. számú melléklet (Díjszabás) 3.3.5. pont
Törlésre kerülnek a hálózati szolgáltatásminőségi célértékek, az értékek a szolgáltató honlapján érhetők el. blue mobile ÁSZF 6. számú melléklet 2, 3. és 4. számú táblázat
Kiegészítésre kerülnek a díjreklamációra vonatkozó szerződési feltételek a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatás előfizető részére történő díjmentes biztosítására vonatkozó szolgáltatói kötelezettséggel. blue mobile ÁSZF Törzsszöveg 6.3.9. pont
Kikerülnek a díjszabásból a 161156, 161167, 161168 fogadott emeltdíjas SMS rövid számok (bruttó: 960 Ft/db, nettó: 755,90 Ft/db); a 161165 fogadott emeltdíjas SMS rövid szám (bruttó: 508 Ft/db, nettó: 400 Ft/db), illetve a 16007 fogadott emeltdíjas SMS rövid szám (bruttó: 508 Ft/db, nettó: 400 Ft/db). blue mobile ÁSZF 2. számú melléklet (Díjszabás) 3.3.3. és 3.3.4. pontok
Az alábbi rövidszámok díjazása Vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazottról díjmentesre változik:
 
1203 ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.
1213 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1222 Kapulan Kft.
1248 ACE Telekom
1418 Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.
14888 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
blue mobile ÁSZF 2. számú melléklet (Díjszabás) 4. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH-rendelet.


2018. szeptember 1-től hatályba lépő ÁSZF

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok


További dokumentumok