A hatályos ÁSZF

A blue mobile mobil rádiótelefon szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek. (Előfizetői szolgáltatások meghatározása, az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, díjszabás, díjfizetés és elmulasztásának következményei, ügyfélszolgálatok elérhetősége, minőségi célértékek, az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte és megszűnése, hibabejelentő elérhetősége, előfizetői panaszok és bejelentések intézése, a szolgáltató általi adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, számhordozás szabályai stb.).

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2018. december 15.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a blue mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (EHT.) 132. §(6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2018. december 1-től hatályos változások
A karácsonyi feltöltési ajánlat keretében a feltöltések mellé biztosított díjmentes perceket megháromszorozzuk, így ügyfeleink számára feltöltési címlettől függetlenül, minden egyenlegfeltöltés mellé 66 blue mobile irányba felhasználható percet írunk jóvá. A díjmentes percek a feltöltéstől számított 30 napon belül használhatók fel belföldön, blue mobile előfizetőkkel folytatott beszélgetésre. Az ajánlat 2017. december 1-től 2018 január 31-ig érvényes. blue mobile ÁSZF 7. sz. melléklet 1. pont
A Mobil Vásárlás szolgáltatás keretén belül igénybe vehető e-matrica szolgáltatásban elérhetővé válik a B2 (busz) kategóriára a heti, havi és megyei e-matrica vásárlása alkalmanként 200 Ft-os tranzakciós díjon. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.1. pont

2018. december 15-től hatályos változások
Bekerülnek a díjszabásba az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány hívásonként, illetve SMS-enként 250 Ft adományozott összeggel elérhető 13630-as, valamint az Út a Mosolyért Alapítvány hívásonként, illetve SMS-ként 500 Ft adományozott összeggel elérhető 13616-os adománygyűjtő számai. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.7. pont
A Telekom megszünteti a fogadott emelt díjas szolgáltatásra vonatkozó tiltás SMS-ben történő feloldásának lehetőségét. blue mobile ÁSZF 3. sz. melléklet I/3. táblázat

2019. január 1-től hatályos változások
Törlésre kerül a 600 Ft lebeszélhető egyenleget tartalmazó SIM csomag, valamint az egyszeri SIM használati díj. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 1.13. és 2. pontok
A Mobil Vásárlás szolgáltatás keretében elérhető e-matrica szolgáltatás alkalmankénti tranzakciós díja minden tranzakció esetében egységesen 200 Ft-ban kerül megállapításra. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.1. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH-rendelet.


2019. január 1-től hatályba lépő ÁSZF

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok


További dokumentumok