A hatályos ÁSZF

A blue mobile mobil rádiótelefon szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek. (Előfizetői szolgáltatások meghatározása, az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, díjszabás, díjfizetés és elmulasztásának következményei, ügyfélszolgálatok elérhetősége, minőségi célértékek, az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte és megszűnése, hibabejelentő elérhetősége, előfizetői panaszok és bejelentések intézése, a szolgáltató általi adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, számhordozás szabályai stb.).

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2019. február 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a blue mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (EHT.) 132. §(6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2019. február 1-től hatályos változások
Módosításra kerül a lefedettségi térkép elérési útvonala, az a továbbiakban a https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/lefedettseg honlapon érhető el. blue mobile ÁSZF 6. sz. melléklet (Minőségi célértékek) 2.táblázat
Új fogadott emelt díjas SMS számtartományok kerülnek bevezetésre az alábbiak szerint:
06 90 / 650 (000-199) – nettó 551,1 Ft; bruttó 700 Ft/db
06 90 / 650 (200-399) – nettó 787,4 Ft; bruttó 1 000 Ft/db
06 90 / 650 (400-599) – nettó 984,3 Ft; bruttó 1 250 Ft/db
06 90 / 650 (600-799) – nettó 1417,3 Ft; bruttó 1 800 Ft/db
06 90 / 650 (800-999) – nettó 1968,5 Ft; bruttó 2 500 Ft/db
06 90 / 651 (000-199) – nettó 2204,7 Ft; bruttó 2 800 Ft/db
06 90 / 651 (200-399) – nettó 2992,1 Ft; bruttó 3 800 Ft/db
06 90 / 651 (400-599) – nettó 3307,1 Ft; bruttó 4 200 Ft/db
06 90 / 651 (600-799) – nettó 3543,3 Ft; bruttó 4 500 Ft/db
06 90 / 651 (800-999) – nettó 3937 Ft; bruttó 5 000 Ft/db
blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont
Bekerül a díjszabásba a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány hívásonként, illetve SMS-enként 500 Ft adományozott összeggel elérhető 13620-as adománygyűjtő száma. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.7. pont

2019. március 1-től hatályos változások
Törlésre kerül a díjszabásból a 161162-es fogadott emelt díjas SMS rövidszám. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3 pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH-rendelet.


2019. március 1-től hatályba lépő ÁSZF

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 4.melléklet Adatkezelés, adatbiztonság
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok


További dokumentumok