A hatályos ÁSZF

A blue mobile mobil rádiótelefon szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételek. (Előfizetői szolgáltatások meghatározása, az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, díjszabás, díjfizetés és elmulasztásának következményei, ügyfélszolgálatok elérhetősége, minőségi célértékek, az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte és megszűnése, hibabejelentő elérhetősége, előfizetői panaszok és bejelentések intézése, a szolgáltató általi adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, számhordozás szabályai stb.).

blue mobile hatályos ÁSZF törzsszöveg letöltése

Mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2017. október 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a blue mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (EHT.) 132. §(6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2017. október 1-től hatályos új változások
Bekerül a díjszabásba a 16416 emeltdíjas SMS- és eseménydíjas hangszolgáltatás rövid száma (díja bruttó: 508Ft/nettó: 400Ft/db) és a 161165 emelt díjas fogadott SMS rövid száma (díja bruttó: 508Ft/nettó: 400Ft/db). blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 3.3.3; 3.3.4. pont
Bekerül a díjszabásba a First Class ügyfélszolgálati hívószáma (+36 30 230 7070), melynek díjazása a Magyar Telekom vezetékes, illetve mobiltelefon hálózatból díjmentes, más szolgáltató vezetékes, illetve mobiltelefon hálózatból a Magyar Telekom mobiltelefon hálózatába indított hívás díjazása szerint hívható. blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 4. pont
2017. október 24-től hatályos változások
Módosul az ÁSZF az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv-t módosító 2017.évi LXXXVIII. tv. rendelkezéseinek átvezetése miatt. blue mobile ÁSZF Törzsszöveg 12.1.2.3., 12.4.1. pont
blue mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 4. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Ha az egyoldalú módosításban foglaltakat nem kívánja elfogadni, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül élhet felmondási jogával.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH-rendelet.

2017. október 24-től hatályba lépő ÁSZF

További mellékletek letöltése

 • 1.melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek
 • 2.melléklet Díjszabás
 • 3.melléklet A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása
 • 5.melléklet Etikai ajánlások és irányelvek a szolgáltató információs szolgáltatásaihoz
 • 6.melléklet Minőségi célértékek
 • 7.melléklet Akciós ajánlatok

További dokumentumok

ÁSZF-archívum

Az Európai Unión kívül alkalmazott aktuális roaming díjainkról a roaming zóna besorolás alapján a Díjszabásból tájékozódhat.

További roaming adat díjcsomagjainkról a Díjszabásból tájékozódhat.