BLUE MOBILE ADATEGYEZTETÉS

Figyelem! 2017. július 1-jén megszűnnek azok a blue mobile előfizetői szerződések, melyek kapcsán 2017. június 30-án éjfélig nem történt meg a kötelező adategyeztetés, vagy amelyek a jogszabály által előírt limit felettiek voltak.

Amennyiben nem végezte el az adategyeztetést, de szeretné újra használni blue mobile kártyáját korábbi telefonszámával, úgy a június 30-án SMS-ben kiküldött kódunk segítségével lehetősége van új blue mobile előfizetői szerződést kötni online adategyeztető felületünkön, vagy telefonon a 0680630045-ös számon 2017. szeptember 30-ig.

Online adategyeztetés itt »

MI VÁLTOZIK?

Új szerződéskötéshez érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) bemutatása, illetve ellenőrzése szükséges a hatósági nyilvántartásban. Magánszemélyeknek maximum 10 db, üzleti előfizetőknek maximum 50 db aktív, hangszolgáltatásra alkalmas SIM-kártyája lehet szolgáltatónként2.

SIM-kártya továbbadása: a blue mobile SIM-kártyát Ön harmadik személy (kivéve közeli hozzátartozó) részére csak abban az esetben adhatja át, ha az átadást megelőzően a szolgáltatót tájékoztatta, és a harmadik személy (azaz akinek a SIM-kártya átadásra kerül) adatait a szolgáltató a hatósági nyilvántartásban sikeresen ellenőrizte. Üzleti előfizető esetében a vállalkozás dolgozója nem minősül harmadik személynek.
A blue mobile SIM-kártya továbbértékesítése tilos.

MI A TEENDŐ?

Adategyeztetés: a jelenleg használt blue mobile SIM-kártyája kapcsán 2017. június 30-ig adategyeztetésre lesz szükség, melynek részleteiről SMS-ben fogjuk értesíteni előfizetőinket.

Az adategyeztetés elvégezheti online, vagy telefonon a 0680630045-ös díjmentes számon, melyet az egyeztetendő blue mobile hívószámról szükséges tárcsázni.

Az adategyeztetés nemcsak a telefonokban található SIM-kártyákra, hanem az összes, riasztóban található (hanghívásra alkalmas) SIM-kártyára, továbbá a mérőórákban és meteorológiai állomásokban elhelyezett SIM-kártyákra is vonatkozik. Ezzel kapcsolatos további információ a gyakori kérdések között található.

Évenkénti adategyeztetés: az első adategyeztetést követően évenkénti adategyeztetés történik, melynek esedékességéről értesíteni fogjuk Önt. Korlát feletti számú előfizetés esetén 2017. június 30-ig nyilatkozni kell arról, hogy mely előfizetések maradjanak aktívak; amelyekről nincs nyilatkozat, azok a szerződések 2017. július 1-jén megszűnnek.

1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30). NMHH rendelet változása.

2) A blue mobile esetében a szolgáltató a Magyar Telekom a szolgáltató, így a blue mobile, Telekom Domino, illetve MOL mobile előfizetések együttesen számítanak bele a jogszabály által előírt korlátba.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen blue mobile előfizetést érintő változás lesz 2017. július 1-jétől?

2017. július 1-jétől az alábbi változások lépnek életbe:

 • egy lakossági előfizető nevén legfeljebb 10 db feltöltőkártyás hangelőfizetés lehet,
 • egy üzleti előfizető nevén legfeljebb 50 db feltöltőkártyás hangelőfizetés lehet,
 • egy szerződéshez egy hívószám tartozhat,
 • tilos a feltöltőkártyás előfizetés tovább értékesítése,
 • a feltöltőkártyás előfizetés harmadik személy (kivéve közeli hozzátartozó) részére akkor adható át, ha az átadásról az új használó tájékoztatja a szolgáltatót és szolgáltató a személyi igazolványát ellenőrizte,
 • minden új feltöltőkártyás előfizetés vásárlásakor a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően ellenőrzi a személyi igazolványt vagy egyéb személyi okmányt ennek hiányában nem köthető szerződés,
 • megkötött feltöltőkártyás hangelőfizetés szerződése esetén a szerződéskötést illetve az első adategyeztetést követően évente, az évfordulót követő 5. napig adategyeztetés szükséges az előfizetővel.

Miért van szükség az adategyeztetésre?

Az adategyeztetésre jogszabályváltozás - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30). NMHH rendelet változása - miatt van szükség.

Milyen okmányok szükségesek az adategyeztetéshez?

Az adategyeztetéshez személyi igazolvány,vezetői engedély, vagy magyar útlevél szükséges.

Üzleti ügyfelek esetén a fentieken kívül szükség van a céges adóazonosító számra.

Mi az adategyeztetés határideje?

Az egyeztetés határideje 2017. június 30.

Hogyan intézhetem el az adategyeztetést?

 • online ITT
 • a 0680630045 telefonszámon(A hívást arról a telefonszámról kell indítani, amivel kapcsolatban egyeztetni szeretne)

Akkor is szükség van az adategyeztetésre, ha a lányomnak vettem egy feltöltőkártyás készüléket?

SMS-ben értesíteni fogjuk, hogy az adott telefonszámmal kapcsolatban van-e a teendője.

Amennyiben Ön közeli hozzátartozója részére vásárolt SIM kártyát, az előfizetés továbbra is maradhat az Ön nevén, feltéve, hogy adatait sikeresen egyeztettük a hatósági adatbázisban és a feltöltőkártyás előfizetéseinek száma2 nem haladja meg a 10 db-os limitet.

Ki számít közeli hozzátartozónak?

 • az egyeneságbeli rokon
 • a testvér
 • a házastárs
 • az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek
 • az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő.

Az azonosítási kötelezettség érinti az olyan előfizetést is, amit nem telefonálásra használok, hanem pl. riasztó működtetésére?

Igen, az azonosítás minden előre fizetett hangszolgáltatást érint, függetlenül annak felhasználási formájától.

Mivel a riasztóban használt SIM-kártyákra küldött - adategyeztetésre vonatkozó - tájékoztató SMS elolvasása a felhasználás jellegéből adódóan nehézségekbe ütközhet, ezért javasoljuk, hogy ilyen esetekben mindenképpen vegye fel velünk a kapcsolatot az azonosítás érdekében.

Honnan tudom, hogy a riasztómban feltöltő-kártyás SIM-kártya van?

Amennyiben feltöltőkártyás SIM-kártya van a riasztóban, annak egyenlegét évente legalább egyszer fel kell tölteni ahhoz, hogy az érvényessége ne járjon le és továbbra is használható legyen.

Ha Ön nem szokta ennek egyenlegét feltölteni, akkor ezt vagy a biztonsági cég intézi, vagy a riasztóban lévő SIM-kártya nem feltöltőkártyás. Ennek tisztázása érdekében, kérjük, érdeklődjön a biztonsági cégnél.

Honnan tudom, hogy a riasztómban van-e SIM-kártya vagy nincs?

Amennyiben riasztás esetén Ön értesítést kap egy mobil hívószámról, akkor az vagy a riasztóban található SIM-kártya, vagy a biztonsági cég telefonszáma, ahová a riasztó be van kötve.

Ha a riasztó egy biztonsági céghez van bekötve, érdemes velük egyeztetni erről.

Honnan tudom, hogy a riasztómban található SIM-kártya az én nevemen van-e?

Amennyiben nem biztos benne, hogy a riasztójában található SIM-kártya a Ön nevén van, javasoljuk, hogy egyeztessen a biztonsági céggel, mellyel szerződésben áll.

A SIM-kártya valószínűsíthetően akkor van az Ön nevén, ha Ön vásárolta azt, majd a kártya aktiválásakor a saját személyes adatait adta meg a szolgáltatónak.

Honnan tudom a riasztóban található SIM-kártya telefonszámát?

Amennyiben riasztójában SIM-kártya van, és arról kap értesítést riasztás esetén, úgy az értesítést küldő telefonszám lehet az.

Ha biztonsági céghez be van kötve a riasztó, akkor lehet, hogy a cég értesít - ez esetben egyeztessen a biztonsági céggel.

Ha nem tudja a riasztóban található SIM-kártya telefonszámát és nem a biztonsági cég előfizetésében van a SIM, akkor javasoljuk, vegyen egy új SIM-kártyát és cserélje ki a riasztójában (ehhez kérjen segítséget a biztonsági cégtől, akivel szerződésben áll).

Mit tegyek, ha a riasztómban található SIM-kártyára kapott SMS-t nem tudom megnézni?

Amennyiben az Ön riasztója be van kötve a Biztonsági céghez, úgy egyeztessen velük, mielőtt bármit tesz.

Ha nem a biztonsági cég nevén van a SIM-kártya, akkor Önnek kell azonosítania magát a szolgáltató felé, mint a SIM-kártya előfizetője. Ehhez hívja a 06 (80) 630-045 díjmentes telefonszámot.

Mit jelent az, hogy csak 10 db feltöltőkártyás előfizetésem lehet? Mit kell tennem, ha ennél több van?

Amennyiben Önnek jelenleg több mint 10 db feltöltőkártyás hangelőfizetése van, az adategyeztetés során 2017. június 30-ig nyilatkoznia kell, hogy ezek közül melyeket kívánja megtartani.

A blue mobile esetében a szolgáltató a Magyar Telekom a szolgáltató, így a blue mobile, Telekom Domino, illetve MOL mobile előfizetések együttesen számítanak bele a jogszabály által előírt korlátba.

Mi a teendőm, ha már van 10 db feltöltőkártyás előfizetésem, de szeretnék egy újabbat?

A jogszabályváltozás miatt, a jövőben már nem rendelkezhet tíznél több feltöltőkártyás előfizetéssel, így amennyiben Ön egy újabb előfizetést szeretne, kérjük, nyilatkozzon arról, hogy melyik meglévő hívószámát szeretné megszüntetni.